Bel gratis | 0800 - 0239988

Algemene voorwaarden en privacy policy

Onderstaand vindt u de algemene voorwaarden van Waaijenberg Mobiliteit Veenendaal, Amsterdam en Den Haag en de Privacy Policy van Waaijenberg Mobiliteit.

 

Wij zijn er van bewust dat u vertrouwen stelt in Waaijenberg Mobiliteit. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. Op deze pagina laten we weten welke gegevens we verzamelen, waarom we deze gegevens verzamelen en hoe we hiermee omgaan. Zo snapt u precies hoe wij werken.

 

Dit privacybeleid is van toepassing op de diensten van Waaijenberg Mobiliteit. Door gebruik te maken van deze website geeft u aan de Privacy Policy te accepteren.

 

Waaijenberg Mobiliteit respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die je ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

 

Om de algemene voorwaarden in te zien of te downloaden kunt u op onderstaande links klikken:

 

Algemene voorwaarden Waaijenberg Mobiliteit Veenendaal

 

Algemene voorwaarden Waaijenberg Mobiliteit Amsterdam / Den Haag

 

PRIVACY POLICY

Waaijenberg Mobiliteit BV, gevestigd aan de Wiltonstraat 26, 3905 KW VEENENDAAL, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacy policy, conform de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp), Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en General Data Protection Regulation (GDPR).


CONTACTGEGEVENS

Waaijenberg Mobiliteit BV, Wiltonstraat 26 3905 KW VEENENDAAL, telefoon (0318) 511 251

Onze contactpersoon voor de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is te bereiken via info@waaijenberg.com


PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN

Waaijenberg Mobiliteit BV verwerkt jouw persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • LocatiegegevensGegevens over jouw activiteiten op onze website
  • Adres
  • Postcode
  • Woonplaats
 • Internetbrowser en apparaat type
 • Data die je zelf opgeeft met betrekking tot de informatie die jij aanvraagt


BIJZONDERE EN/OF GEVOELIGE PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@waaijenberg.com, dan verwijderen wij deze informatie.


M
ET WELK DOEL EN OP BASIS VAN WELKE GRONDSLAG WIJ PERSOONSGEGEVENS VERWERKEN

Waaijenberg Mobiliteit BV verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Om met je in contact te kunnen treden om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Registratie van contactverzoeken
 • Aanvragen van proefritten
 • Om met je in contact te kunnen treden om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Facturatie van producten en diensten


HOE LANG WE PERSOONSGEGEVENS BEWAREN

Waaijenberg Mobiliteit BV bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor jouw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Koop of huur > conform de fiscale bewaarplicht van de belastingdienst
Marketing > tot maximaal 2 jaar na laatste contactmoment
Nieuwsbrief* > tot het moment dat u zich uitschrijft voor de nieuwsbrief
Informeren > tot maximaal 2 jaar na laatste contactmoment

*Bijzondere marketingactiviteitDELEN VAN PERSOONSGEGEVENS MET DERDEN

Waaijenberg Mobiliteit B.V. verstrekt uitsluitend persoonsgegevens aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Verwerkers

Categorie

Naam

Jurisdictie

Doel

Soort gegevens

Analyse

Google Analytics

Verwerken van activiteiten

Analyse website activiteiten

IP-adres

Formulieren

Magento

Verwerken van gegevens

Het benaderen van contacten indien nodig

Voor- en achternaam
Telefoonnummer
E-mailadres

Nieuwsbrief

MailChimp

Verwerken van gegevens

Verspreiden van nieuws

E-mailadres

Subverwerker

Categorie

Naam

Jurisdictie

Doel

Soort gegevens

Analyse

Copper

Inzage van gegevens

Analyse online activiteiten

Voor- en achternaam
Telefoonnummer
E-mailadres
IP-adres

Gegevens uitwisselen 

Importeurs van brommobielen

Verwerken van gegevens

Het benaderen van contacten indien nodig

Voor- en achternaam
Adres
Postcode
Woonplaats
Telefoonnummer
E-mailadres

Gegevens uitwisselen 

ANWB en andere verzekeraars

Verwerken van gegevens

Het benaderen van contacten indien nodig

Voor- en achternaam
Adres
Postcode
Woonplaats
Telefoonnummer
E-mailadres


COOKIES, OF VERGELIJKBARE TECHNIEKEN, DIE WIJ GEBRUIKEN

Waaijenberg Mobiliteit BV gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van jouw computer, tablet of smartphone. Waaijenberg Mobiliteit BV gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.

Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

Je kunt je afmelden voor cookies door jouw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van jouw browser verwijderen.


GOOGLE ANALYTICS

Waaijenberg Mobiliteit BV maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar -en door Google opgeslagen op- servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie.

Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Waaijenberg Mobiliteit BV heeft hier geen invloed op.


GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Waaijenberg Mobiliteit BV en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een schriftelijk verzoek kunt indienen om uw persoonsgegevens die wij in ons bezit hebben in een computerbestand, naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevens overdragen van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@waaijenberg.com.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Waaijenberg Mobiliteit BV wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons


HOE WIJ PERSOONSGEGEVENS BEVEILIGEN

Waaijenberg Mobiliteit BV neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@waaijenberg.com.


KLACHTEN

Waaijenberg Mobiliteit BV wil je er tenslotte op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.