Beste relatie,

We voelen als organisatie de verantwoordelijkheid om onze relaties en medewerkers gezond te houden. Daarom hebben
wij extra maatregelen getroffen om de kans op verspreiding van het coronavirus te verkleinen.

Helaas hebben wij ons jaarlijkse paasevenement voor dit jaar moeten annuleren. Gezien het feit dat onze klantenkring veelal
uit senioren bestaat, willen wij vermijden om grote groepen mensen in deze leeftijdscategorie bijeen te hebben, Wij betreuren uiteraard dat wij het evenement hebben moeten annuleren.

Wij hebben een aantal leuke acties bedacht, welke wij u op korte termijn kenbaar gaan maken d.m.v. o.a. een nieuwsbrief.

Houd een oogje op uw post & mail.

Met vriendelijke groet,

Team Waijenberg Mobiliteit